FORMY MUZYCZNE: 17 maja 2019r. (piątek)

FORMY TANECZNE: 18 maja 2019r. (sobota)

Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, 533 990 660

Uczestnicy muszą potwierdzić swój udział w finale wojewódzkim do 6 maja 2019r., wyłącznie e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.
Brak potwierdzenia udziału w finale wojewódzkim skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.

W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, podczas finału wojewódzkiego, należy przesłać je w formacie mp3 na adres talentymalopolski@gmail.com do 6 maja 2019r.

Podkłady należy opisać w następujący sposób:
uczestnik/duet/zespol_tytuł_powiat_kategoria
np. jankowalski_rekawiczki_powiatmyslenicki_a2
Brak przesłanego i  dobrze opisanego podkładu skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań (nie dotyczy uczestników korzystających z akompaniamentu na żywo).

AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W FINALE:
Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 20 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 200 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych na kartach zgłoszeń oraz metryczkach.

Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu informacji i danych (dane uczestnika, dane instytucji na którą ma być wystawiona faktura, forma płatności i data płatności) na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 31.05.2019r.
Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 6 maja 2019r. na rachunek:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2019”) lub gotówką w dniu finału (przed występem).

© Copyright - Talenty Małopolski