ORGANIZATOR GŁÓWNY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej
32-412 Wiśniowa 320
tel. 12 2714 020, 502 953 349
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/

ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 12 2716 757, 533 990 660
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/

Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej,
32-412 Wiśniowa 320
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/

© Copyright - Talenty Małopolski