Powiat Wadowicki 2024 – Formy Taneczne Soliści

XXIII FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2024”
21 marca 2024 r. godz. 10.00 – eliminacje powiatowe

PROTOKÓŁ
Kategoria artystyczna: TANIEC

Powiat Olkuski 2024 – Formy Muzyczne

Protokół z posiedzenia obrad jury eliminacji Powiatu Olkuskiego XXXIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2024, który odbył się w Kluczach w dniu 6 maja 2024 r.

Powiat Wielicki 2024 – Formy Taneczne

Protokół z obrad Jury XV Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK – ART 2024
TANIEC
Gdów, 3 kwietnia 2024 roku.