Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe
im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce