PROTOKÓŁ FINAŁ WOJEWÓDZKI – FORMY MUZYCZNE

Protokół z posiedzenia jury Finału Wojewódzkiego
XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2019” w Dobczycach, w dniu 17 maja 2019r.