Protokół z obrad Jury XV Przeglądu Artystycznego Młodzieży CK – ART 2024
MUZYKA
Gdów, 26 marca 2024 roku.

Jury w składzie:
Anna Redhart, Paulina Karp-Siwek, Adrian Kulik po obejrzeniu 10 zgłoszonych występów (w tym 50 uczestników), postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii zespoły

I miejsce
– Zespół wokalny ze SP. w Trąbkach

II miejsce
-nie przyznano

III miejsce
– Maja Szymoniak, Laura Labranche, Emilia Lichoń, Sonia Szumiec, Magdalena Gorączko, Rita Kulik (SP. nr 2 w Dobczycach)

Wyróżnienie:
– Zespół „Sql Band” (PCKZiU w Wieliczce),
– Andżelika Chojecka, Nikola Obrał, Kamila Tabor (PCKZiU w Wieliczce)
– Zespół „Young Gangsta Boys” ( SP. nr 2 w Dobczycach) – wyróżnienie pozaregulaminowe.

w kategorii instrumentaliści:
I miejsce – Oskar Łukaszyk (PCKZiU w Wieliczce),
II miejsce – Blanka Łabędź, Anna Jakubiak (Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Gdowie),
III miejsce – nie przyznano,
Wyróżnienie: Jan Kubowicz (Łazany).

Do Finału Wojewódzkiego Festiwalu „Talenty Małopolski 2024” nominowany został:
– Zespół wokalny ze SP. w Trąbkach z utworem „Lubimy sobie pomarzyć”.

Do Gali CK-Art. 2024: Oskar Łukaszyk, Zespół wokalny ze SP. w Trąbkach, Zespół „Young Gangsta Boys”.