header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

KONTAKT

Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl