header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

FINAŁ WOJEWÓDZKI

FORMY MUZYCZNE:
19 maja 2017r.
FORMY TANECZNE:
20 maja 2017r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 5 maja 2017r.,
telefonicznie: 12 2716 757 lub
e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.
Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.


Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 15 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych
na kartach zgłoszeń (wszelkie zmiany należy zgłosić do 5 maja 2017r.).
Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu
informacji i danych (dane uczestnika, dane do faktury, forma płatności i data płatności)
na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 20.05.2017r.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 5 maja 2017r. na rachunek:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2017”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).