header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

ELIMINACJE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach i Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie oraz Centrum Kultury Podgórza i Centrum Sztuki Współczesnej "Solvay" w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w eliminacjach powiatu krakowskiego grodzkiego i ziemskiego:

XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
"Talenty Małopolski 2018"

   FORMY TANECZNE: 26.04.2018r.

   FORMY MUZYCZNE: 27.04.2018r.


   Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
   Kraków, ul. Zakopiańska 62, tel. 503 157 486

Koszt akredytacji za udział w eliminacjach powiatowych w Krakowie wynosi:
Zespół: 30 zł, duet: 20 zł, solista: 15 zł (opłata pobierana będzie w dniu Przeglądu przed prezentacją konkursową).

Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie podany na stronie internetowej www.talentymalopolski.pl 19 kwietnia 2018r.

W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy
dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.


KARTY ZGŁOSZENIA:

Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać WYŁĄCZNIE na adres email: talentykrakow@gmail.com
do dnia 16 kwietnia 2018r., po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji. W przypadku zespołów wymagane jest wypełnienie
i złożenie metryczki z danymi grupy. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń i metryczek.

• Karta zgłoszenia Formy Muzyczne - POBIERZ

• Karta zgłoszenia Formy Taneczne - POBIERZ

• Regulamin - POBIERZ

INFORMACJE:


Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl