ELIMINACJE POWIATU KRAKOWSKIEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobczycach i Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie oraz Centrum Kultury Podgórza i Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie
zapraszają do wzięcia udziału w eliminacjach powiatu krakowskiego grodzkiego i ziemskiego:

XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2019”

FORMY MUZYCZNE: 05.04.2019r.

FORMY TANECZNE: 08.04.2019r.

Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”
Kraków, ul. Zakopiańska 62, tel. 503 157 486

AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W ELIMINACJACH:

Koszt akredytacji za udział w eliminacjach powiatowych w Krakowie wynosi:
Zespół: 30 zł, duet: 20 zł, solista: 15 zł (opłata pobierana będzie w dniu Przeglądu przed prezentacją konkursową)

ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń prosimy przesyłać WYŁĄCZNIE na adres email:

talentykrakow@gmail.com

do dnia 27 marca 2019r., po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.

W przypadku zespołów wymagane jest wypełnienie i złożenie metryczki z danymi grupy (skład zespołu musi być zgodny z kartą zgłoszenia i nie może ulec zmianie).
W finale wojewódzkim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zakwalifikowały się podczas eliminacji powiatowych.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji i dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń i metryczek.

Harmonogram prezentacji konkursowych uczestników poszczególnych form zostanie
podany na stronie internetowej www.talentymalopolski.pl 2 kwietnia 2019r.

W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy
dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.

DO POBRANIA:
Regulamin_powiat_krakowski_2019 – POBIERZ

Karta zgloszenia 2019 Formy Muzyczne – POBIERZ

Karta zgłoszenia 2019 Formy Taneczne – POBIERZ

INFORMACJE:
Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486