header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

WADOWICKI FTS 2017

XVI FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2016”
28 listopada 2016 r. godz. 10.00 – eliminacje powiatowe

PROTOKÓŁ - kategoria artystyczna: taniec


W XVI Festiwalu Artystycznym „Talenty 2016” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kategorii TANIEC zgłosiły gminne ośrodki kultury z powiatu wadowickiego oraz szkoły średnie.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji.

W kategorii TANIEC zgłoszono do udziału łącznie 25 uczestników.
    I grupa wiekowa     /klasyI-III/        2 uczestników
    II grupa wiekowa    /klasy IV-VI/     7 uczestników
    III grupa wiekowa    /gimnazja/       7 uczestników
    IV grupa wiekowa    /szkoły średnie/    9 uczestników
Łącznie  25 uczestników

Uczestników zgłosiły gminy:
Andrychów    -  5 uczestników
Brzeźnica    -  3 uczestników
Tomice    -  1 uczestnik
Mucharz    -  2 uczestników
Kalwaria    -  3 uczestników
Wadowice    -  11 uczestników

Komisję Artystyczną dla kategorii Taniec stanowili:

- KATARZYNA SKAWIŃSKA – choreograf, instruktor tańca współczesnego, pedagog z Krakowa,

- RAFAŁ LEBIEST – sędzia freestyle, choreograf, trener szkoły tańca Wena Kraków: wielokrotnych mistrzów Polski, finalistów i medalistów mistrzostw Europy i mistrzostw Świata w stylu Hip-Hop.
Wykładowca kursów instruktorskich. Członek zarządu Polskiego Związku Tańca Freestyle,

- ADRIAN KULIK - instruktor tańca, choreograf, dyrektor XXX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017”.

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej „TALENT 2016” następujące osoby:


I grupa wiekowa /klasy I-III/
IGOR MOSÓR – Gminy Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
KAROLINA ZAWILSKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
DOMINIKA HYDZIK – Wadowickie Centrum Kultury
KATARZYNA MILOWSKA – Centrum Kultury I Promocji w Brzeźnicy

III Grupa wiekowa /gimnazja/
KACPER KOZIOŁ – Szkoła Tańca i Fitness “Impuls” w Wadowicach
JULIA KRĘCIOCH – Wadowickie Centrum Kultury
KAROLINA HYDZIK - Wadowickie Centrum Kultury
WIKTORIA KUŹMA – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
MAGDALENA BOLEK  – Wadowickie Centrum Kultury

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
ELIZA BUCKA – Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ZSiPO w Kalwarii Zebrzydowskiej
KAMIL PASTERNAK – Wadowickie Centrum Kultury
KAROLINA GRACA – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
MAGDALENA MŻYK – Wadowickie Centrum Kultury

Spośród osób nominowanych we wszystkich kategoriach wiekowych Jury zdecydowało nagrodzić Nagrodą Główną „TALENT 2016” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
nagrody nie przyznano

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
KAROLINA ZAWILSKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

III Grupa wiekowa /gimnazja/
KACPER KOZIOŁ – Szkoła Tańca i Fitness “Impuls” w Wadowicach

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
KAROLINA GRACA – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Jury podjęło również decyzję o zakwalifikowaniu do XXX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017” następujących wykonawców:

- KAROLINA ZAWILSKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
- DOMINIKA HYDZIK – Wadowickie Centrum Kultury
- KATARZYNA MILOWSKA – Centrum Kultury I Promocji w Brzeźnicy
- KACPER KOZIOŁ – Szkoła Tańca i Fitness “Impuls” w Wadowicach
- KAMIL PASTERNAK – Wadowickie Centrum Kultury
- KAROLINA GRACA – Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
- MAGDALENA MŻYK – Wadowickie Centrum Kultury