header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

WADOWICKI ST 2016

PROTOKÓŁ XV Festiwal Artystyczny „Talenty 2015”
TANIEC 3.12.2015 r.

W XV Festiwalu Artystycznym „Talenty 2015” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kategorii TANIEC zgłosiły gminne ośrodki kultury z powiatu wadowickiego oraz szkoły średnie.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji.

W kategorii TANIEC zgłoszono do udziału łącznie 22 uczestników.
    I grupa wiekowa     /klasyI-III/        4  uczestników
    II grupa wiekowa    /klasy IV-VI/        2 uczestników
    III grupa wiekowa    /gimnazja/        12 uczestników
    IV grupa wiekowa    /szkoły średnie/    3 uczestników
     Łącznie  21 uczestników

Uczestników zgłosiły gminy:
Andrychów - 6 uczestników
Kalwaria - 1 uczestnik
Wadowice - 11 uczestników
Wieprz - 2 uczestników
Spytkowice – 1 uczestnik

Komisję Artystyczną dla kategorii Taniec stanowili:

PAULINA WYSOCKA – choreograf, instruktor tańca współczesnego jazzowego, pedagog z Krakowa
MARTA MÜCK – instruktor tańca współczesnego i jazzowego, absolwentka Międzynarodowej Szkoły Tańca Współczesnego IWANSON w Monachium. Wykłada na Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Koszęcinie, tancerka Teatru Groteska.
ADRIAN KULIK - instruktor tańca, choreograf, dyrektor XXIX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej „TALENT 2015” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
JOANNA PŁONKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
MARIOLA SZOSTOK – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
AMELIA BUCKA – Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach

III Grupa wiekowa /gimnazja/
MAGDALENA MŻYK – Wadowickie Centrum Kultury
KAROLINA HYDZIK - Wadowickie Centrum Kultury
KAMIL PASTERNAK – Wadowickie Centrum Kultury
JOANNA POTEMPA – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
NATALIA NOWOTARSKA – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie
KACPER KOZIOŁ – Szkoła Tańca “Impuls”

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
nominacji nie przynano

Spośród osób nominowanych we wszystkich kategoriach wiekowych Jury zdecydowało nagrodzić Nagrodą Główną „TALENT 2015” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
JOANNA PŁONKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
MARIOLA SZOSTOK – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
AMELIA BUCKA – Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach

III Grupa wiekowa /gimnazja/
KAMIL PASTERNAK – Wadowickie Centrum Kultury
JOANNA POTEMPA – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
NATALIA NOWOTARSKA – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie

IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
nagrody nie przyznano

Jury podjęło również decyzję o zakwalifikowaniu do XXIX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016” następujących wykonawców:

JOANNA PŁONKA – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
MARIOLA SZOSTOK – Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu
AMELIA BUCKA – Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach
KAMIL PASTERNAK – Wadowickie Centrum Kultury
JOANNA POTEMPA – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
NATALIA NOWOTARSKA – Gimnazjum nr 1 w Andrychowie