header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

PROTOKÓŁ FINAŁ FT 2015

Protokół z posiedzenia jury Finału Wojewódzkiego
XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2015”
w Dobczycach, w dniu 23 maja 2015r.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 59 podmiotów wykonawczych tj. 532 uczestników, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych, jury w składzie:

- Grzegorz Gargula z Krakowa – nauczyciel tańca sportowego, członek Imperial Society of Teachers
  of Dancing,  Prezes Stowarzysznia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie
- Milena Jurczyk z Gdańska - pedagog Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku,
  instruktor tańca, choreograf
- Adrian Kulik z Chełma – instruktor tańca, choreograf, dyrektor Festiwalu „Talenty Małopolski 2015”
- Katarzyna Skawińska z Krakowa – instruktor tańca współczesnego, choreograf Teatru Tańca DF
  w Krakowie
- Aleksandra Zasada z Wrocławia - absolwentka kierunku Contemporary Stage Dance austriackiej
  uczelni Anton Bruckner Privat Universitaet w Linz, sędzia I kategorii Polskiego Związku Freestyle

postanowiło przyznać w kategorii form tanecznych:

A) 15 Nagród Głównych w postaci tytułu: „TALENT MAŁOPOLSKI 2015”, które otrzymują:
     (wg kolejności prezentacji):


- Zespół WENA X - Szkoła Tańca WENA w Olkuszu
- Natalia Milewska - Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej L'art De la Danse
w Krakowie
- Kamil Walczak - Zespół Szkół w Wolbromiu, Dom Kultury w Wolbromiu
- Kuba Kiełbiowski - Szkoła Tańca TWINS STEPS w Krakowie
- Zespół GRAWITACJA TEAM - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Klasa IX- Szkoła Tańca Impression w Krakowie
- Duet Irena Wiktor, Ewelina Przystał – Zator
- Duet Klaudia Rąba, Aleksandra Gucik - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Zespół BINGO – Szkoła Tańca ASTRA w Oświęcimiu
- Zespół ROX - AMA Popołudniowa Szkoła Artystyczna w Zakopanem
- Formacja Taneczna KOLORY - GRUPA BLUE - Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach
- Agnieszka Potempa - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Wieprzu
- Oliwia Miarka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
- Rewia dziecięco-młodzieżowa "DINO" - GRUPA DINO-BOYS - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu DINO w Andrychowie
- Zespół FD 1 - Szkoła Tańca Frygi Drygi w Zabierzowie

Przyznanie Nagrody Głównej – „TALENT MAŁOPOLSKI 2015” jest równoznaczne z zaproszeniem
do udziału w Koncercie Laureatów w Dobczycach w 13 czerwca 2015r.


B) 15 wyróżnień, które otrzymują (wg kolejności prezentacji):

- Zespół WENA JUNIOR - Szkoła Tańca WENA w Olkuszu
- Grupa REAKCJA II - Centrum Tańca i Ruchu w Wieliczce
- Zuzanna Krupa - Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu
- Olga Krempicka - Centrum Kultury RUCZAJ w Krakowie
- Zespół Wena Kids – Szkoła Tańca Wena w Krakowie
- Zespół GRAWITACJA SKILLS - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Zespół Wena Junior Kraków – Szkoła Tańca Wena w Krakowie
- Zespół Wena X Squad – Szkoła Tańca Wena w Krakowie
- Duet Antonina Szłapa, Emilia Wojnar - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Zespół AKCENT – Szkoła Tańca ASTRA w Oświęcimiu
- Zespół LATIN LADIES – Nowy Targ
- Zespół VENTUS – Szkoła Tańca ASTRA w Oświęcimiu
- Zespół FRAJDA - Szkółka Sportowa FRAJDA w Murzasichlu
- Eliza Bucka - Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
- Rewia dziecięco-młodzieżowa "DINO" - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu DINO w Andrychowie.

C) Ponadto jury postanowiło zakwalifikować bezpośrednio do Festiwalu "KONTRAKCJA", który odbędzie się 23 października 2015 roku w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie:
- Klasę IX- Szkoła Tańca Impression w Krakowie,
- Formację Taneczną KOLORY - GRUPA BLUE - Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach.

Jury serdecznie dziękuje wszystkim wykonawcom, ich instruktorom, nauczycielom, rodzicom, opiekunom i animatorom za prezentacje programów konkursowych.

Jury szczególnie gorąco w imieniu własnym, a także wszystkich uczestników dziękuje Panu Dyrektorowi Andrzejowi Topie oraz pracownikom merytorycznym, technicznym i administracyjnym
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, a w szczególności:
- Pani Katarzynie Maj,
- Pani Aleksandrze Klich,
- Pani Dorocie Płonce,
- Panu Łukaszowi Piwowarczykowi,
- Panu Michałowi Rozwadowskiemu,
- Panu Pawłowi Jamce,
- Pracownikom Działu Technicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach
za podjęcie trudu organizacyjnego, profesjonalną realizację finału wojewódzkiego, gościnność, wszechobecną życzliwość i serdeczność.

Jury dziękuje również Panu Prezesowi Grzegorzowi Garguli oraz członkom Stowarzyszenia Sztuki
i Edukacji Artystycznej w Krakowie za opiekę merytoryczną nad Festiwalem.

Jury w imieniu własnym, wszystkich uczestników oraz organizatorów Festiwalu serdecznie dziękuje:
- Organizatorom etapów powiatowych
- Panu Senatorowi Stanisławowi Bisztydze,
- Panu Karolowi Brózdzie - ZIBET Sp. z o.o. w Myślenicach,
- Panu Kamilowi Brózdzie - ZIBET Sp. z o.o. w Myślenicach,
- Panu Andrzejowi Osińskiemu - Szkoła Osińskich w Myślenicach,
- Panu Janowi Hartabusowi – Piekarnia–Cukiernia „DOM CHLEBA”,
- Panu Janowi Burkatowi - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JAN",
- Rodzinie Brożków i Palonków - Piekarnia-Cukiernia "ZŁOTY KŁOS",
- Pani Danucie Ścibor – Gospodarstwo Agroturystyczne „Ściborówka”,
- Panu Jarosławowi Chęć - Myślenice iTV Telewizja Powiatowa,
- Pracownikom Myślenice iTV Telewizja Powiatowa,
- Panu Krzysztofowi Kasprzyckiemu - RUCOLA CAFFE,
- Panu Bogdanowi Mickowi – „Piwnica pod Baranami” w Krakowie,
- Panu Maciejowi Hołujowi – Miesięcznik SEDNO,
- Panu Waldemarowi Pączkowi,
- Maltańskiej Służbie Medycznej,
- Wolontariuszom z Gimnazjum Jana Pawła II w Dobczycach,
za wsparcie tegorocznej edycji Festiwalu „TALENTY MAŁOPOLSKI 2015”.

Na tym protokół zakończono.

Dyplomy za wyróżnienia będą do odebrania u organizatorów eliminacji powiatowych od 3 czerwca 2015r.