header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

WIELICKI FT 2014

PROTOKÓŁ                                      Gdów, 19 marca 2014

z posiedzenia Jury V Przeglądu Artystycznego CK-art
i powiatowych eliminacji Festiwalu TALENTY MAŁOPOLSKI

Jury w składzie:
- Adrian Kulik- choreograf, instruktor tańca, dyrektor Festiwalu Talenty Małopolski
- Anna Wańtuch tancerka- instruktorka tańca, teoretyk tańca
- Edyta Trojańska-Urbanik- dyrektor Centrum Kultury w Gdowie
po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych prezentacji postanawia:

w kategorii SOLIŚCI

II miejsce:
- Anna Płonka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach nominacja do Gali CK-art

III miejsce:
- Anna Kuc - ZSZ w Wieliczce nominacja do Festiwalu Talenty Małopolski
- Magdalena Gdowska - Gimnazjum w Dobranowicach nominacja do Festiwalu Talenty Małopolski
- Patrycja Kania - Gimnazjum w Dobranowicach nominacja do Festiwalu Talenty Małopolski

Nagroda Specjalna ( kategoria Freestyle Football):
dla Roberta Guzika z Zespołu Szkół im. Ojca św. Jana Pawła II w Niepołomicach nominacja do Gali CK-art

w kategorii GRUPY TANECZNE

I miejsce:
- Grupa Reakcja I ze Szkoły Tańca i Ruchu Reakcja w Wieliczce nominacja do Gali CK-art i Festiwalu Talenty Małopolski

II miejsce:
- Grupa Reakcja II ze Szkoły Tańca i Ruchu Reakcja w Wieliczce nominacja do Gali CK-art i Festiwalu Talenty Małopolski

III miejsce:
- Jamaica Wawe Studio Tańca „R” Sułkowice nominacja do Gali CK-art

Wyróżnienia:
- Grupa SZYK Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Niegowici nominacja do Gali CK-art i Festiwalu Talenty Małopolski
- Grupa INTOX Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
- Grupa GIM-DANCE II z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

 Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w przesłuchaniach i gratuluje nagrodzonym.

Na tym protokół zakończono.