header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

WADOWICKI ST 2014

PROTOKÓŁ
XIII Festiwal Artystyczny „Talenty 2013”
TANIEC
26.11.2013 r.

W XIII Festiwalu Artystycznym „Talenty 2013” udział uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kategorii TANIEC zgłosiły gminne ośrodki kultury z powiatu wadowickiego oraz szkoły średnie.
Gminne Ośrodki Kultury zgłosiły reprezentantów po eliminacjach gminnych lub w wyniku własnej kwalifikacji.

W kategorii TANIEC zgłoszono do udziału łącznie 29 uczestników.
I grupa wiekowa /klasyI-III/4 uczestników
II grupa wiekowa/klasy IV-VI/10 uczestników
III grupa wiekowa/gimnazja/5 uczestników
IV grupa wiekowa/szkoły średnie/10 uczestników
Łącznie 29 uczestników

Uczestników zgłosiły gminy:
Andrychów - 6 osób
Kalwaria - 2 osoby
Brzeźnica - 6 osób
Wadowice - 6 osób
Wieprz - 4 osoby
Tomice - 1 osoba

oraz szkoły ponadgimnazjalne:
LO Andrychów - 2 osoby
ZSiPO Kalwaria - 1 osoba
Zespół Szkół RCKU w Radoczy - 1 osoba

Komisję Artystyczną dla kategorii Taniec stanowili:
1. MARTA PIETRUSZKA - instruktor tańca w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, choreograf współpracujący z PWST Kraków,
2. DANIEL PANCERZ - instruktor tańca, choreograf, specjalista tańców karaibskich z Bielska - Białej
3. ADRIAN KULIK - instruktor tańca, choreograf z Krakowa, dyrektor XXVII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2014”

Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej „TALENT 2013” następujące osoby:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
MAŁGORZATA MATUSIAK - Wiejski Dom Kultury w Targanicach
KATARZYNA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
GLORIA ZACHARSKA - Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym
OLIWIA KORZENIOWSKA - Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

III Grupa wiekowa /gimnazja/
OLIWIA BAŁAZY - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
IV grupa wiekowa /szkoły średnie/
ANNA ZARĘBA - Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu
PAULINA MILOWSKA - Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
KONRAD NOGALA - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie

Spośród osób nominowanych we wszystkich kategoriach wiekowych Jury zdecydowało nagrodzić Nagrodą Główną „Talent 2013”:

I grupa wiekowa /klasy I-III/
    nagrody nie przyznano

II grupa wiekowa /klasy IV-VI/
    nagrody nie przyznano

III Grupa wiekowa /gimnazja/
    nagrody nie przyznano

IV grupa wiekowa/szkoły średnie/
ANNA ZARĘBA - Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

Jury podjęło również decyzję o zakwalifikowaniu do XXVII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2014” następujących wykonawców:
 
ANNĘ ZARĘBĘ - Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu
KONRADA NOGALĘ - Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie
   
Prezentacje taneczne zakończyły się spotkaniem jurorów z uczestnikami, podczas którego Jurorzy udzielili wskazówek do dalszej pracy i ogłosili nominacje do nagrody „Talent”.