header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

FINAŁ FT 2013

Protokół z posiedzenia jury finału wojewódzkiego XXVI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2013” w Dobczycach w dniu 18 maja 2013r.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 79 podmiotów wykonawczych tj. 796 uczestników, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych, jury w składzie:

- Agnieszka Gąsiorowska z Krakowa – Sędzia I kategorii Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
  Sędzia WDSF, trener tańca towarzyskiego
- Adrian Kulik z Krakowa – instruktor tańca, choreograf, dyrektor Festiwalu „Talenty Małopolski 2013”
- Łukasz UFO Łukomski z Radomia – instruktor Street Dance, Sędzia Polskiej Federacji Tańca,
  członek i założyciel ekipy Royal Family Poppers
- Katarzyna Skawińska z Krakowa – instruktor tańca współczesnego, choreograf, dyrektor Teatru Tańca DF
- Anna Wańtuch z Krakowa – instruktor tańca współczesnego, teoretyk tańca, tancerka

postanowiło przyznać w kategorii form tanecznych:

A) GRAND PRIX i tytuł „TALENT MAŁOPOLSKI 2013” dla Zespołu FENIKS za choreografię Pani Aleksandry Kuźmy „Secretum Invicta”.

B) 6 Nagród Głównych w postaci tytułu: „TALENT MAŁOPOLSKI 2013”, które otrzymują
(wg kolejności prezentacji):

- Duet WENA ZAITZ SISTERS – Szkoła Tańca WENA w Krakowie
- Zespół WENA JUNIOR – Szkoła Tańca WENA w Krakowie
- Zespół WENA X – Szkoła Tańca WENA w Krakowie
- Zespół WENA SNAX – Szkoła Tańca WENA w Olkuszu
- Zespół GRW SWEETS - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Zespół GRW TEEM II - Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu

Przyznanie Nagrody Głównej – „TALENT MAŁOPOLSKI 2013” jest równoznaczne z zaproszeniem
do udziału w Koncercie Laureatów w Krakowie w czerwcu 2013r.

C) 12 wyróżnień, które otrzymują (wg kolejności prezentacji):

- Zespół DANCE EFFORT II – Młodzieżowy Dom Kultury FORT 49 Krzesławice w Krakowie
- Zespół RETRZAKI 1 – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach
- Zespół WENA KIDS – Szkoła Tańca WENA w Krakowie
- Zespół Taneczny RETRO, gr. Koncertowa – Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Sułkowicach
- Paulina Duda – VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
- Zespół BIG SIZE CREW - Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
- Zespół Szkoła Tańca IMPRESSION - Szkoła Tańca IMPRESSION w Krakowie
- Zespół REWIA DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWA "DINO" GRUPA "DINUSIE" - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu "DINO" w Andrychowie
- Zespoł REWIA DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWA „DINO” GRUPA „DINO BOYS” - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu "DINO” w Andrychowie
- Maja Bratus – Szkoła Tańca GRAWITACJA w Oświęcimiu
- Formacja Taneczna EFEKT – Szkoła Tańca PRESTIŻ w Oświęcimiu
- Zespół GOLD - Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

Jury pragnie pogratulować dzieciom i młodzieży udanych prezentacji konkursowych, natomiast instruktorom i opiekunom podziękować za wkład włożony w przygotowanie swoich podopiecznych.
Jednocześnie jury pragnie uczulić Państwa na dobór muzyki i dostosowanie elementów technicznych do poziomu grupy oraz zachęcić do korzystania z warsztatów z kompozycji tanecznej.

Jury szczególnie gorąco w imieniu własnym, a także wszystkich uczestników dziękuje Panu Dyrektorowi Andrzejowi Topie oraz pracownikom merytorycznym, technicznym i administracyjnym
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, a w szczególności:
- Pani Katarzynie Maj,
- Pani Dorocie Płonce,
- Panu Łukaszowi Piwowarczykowi,
- Panu Adamowi Piwowarczykowi,
za podjęcie trudu organizacyjnego, profesjonalną realizację finału wojewódzkiego, gościnność
i wszechobecną życzliwość i serdeczność.

Jury dziękuje Panu Markowi Sowie – Marszałkowi Województwa Małopolskiego za objęcie Honorowym Patronatem XXVI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2013”.

Jury dziękuje również Panu Prezesowi Grzegorzowi Garguli oraz członkom Stowarzyszenia Sztuki
i Edukacji Artystycznej w Krakowie za opiekę merytoryczną nad Festiwalem.

Jury w imieniu własnym, wszystkich uczestników oraz organizatorów Festiwalu serdecznie dziękuje:
- Panu Danielowi Kozakowi – Firma ALFA DJM z Krakowa,
- Panu Bogdanowi Mickowi – „Piwnica pod Baranami” w Krakowie,
- Pani Agacie Peteli – Radio PLUS Kraków ,
- Panu Maciejowi Hołujowi – Dziennik Polski,
- Panu Bartoszowi Cwynarowi - Myślenice iTV Telewizja Powiatowa,
- Panu Jarosławowi Chęć - Myślenice iTV Telewizja Powiatowa,
- Panu Waldemarowi Pączkowi,
- Maltańskiej Służbie Medycznej,
za wsparcie tegorocznej edycji Festiwalu „TALENTY MAŁOPOLSKI 2013”.

Jury gratulując wszystkim Laureatom Festiwalu, z uwagą będzie śledzić ich dalszy rozwój artystyczny.

Na tym protokół zakończono.

Dyplomy za wyróżnienie będą do odebrania u organizatorów eliminacji powiatowych od 3 czerwca 2013r.